Kindercoach

Helaas lopen steeds meer kinderen vast op school, thuis of met zichzelf. Daarbij zijn ze vaak niet weg te krijgen achter hun telefoon of computer. Gevolg is dat kinderen vaak minder sociaal en actief worden, prikkels steeds minder goed kunnen verwerken, minder goede cijfers op school halen, ongezond gaan eten en te maken krijgen met overgewicht.


Kinderen en overgewicht

Overgewicht staat daarnaast een gezonde ontwikkeling in de weg. Ook kinderen met overgewicht hebben op deze leeftijd al lichamelijke en mentale problemen. Daardoor hebben ze op termijn meer kans op ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie.


Zelfvertrouwen

Ook vertellen steeds meer kinderen hun ouders minder snel over hun eigen problemen, gevoelens of wensen. Ze zijn bang om niet gehoord of begrepen te worden en ze hebben (vooral tieners) vaak het idee dat ze hun eigen problemen zelf moeten kunnen oplossen.

Het gevolg kan zijn dat ze zich terugtrekken en/of de spanning afreageren, wat weer leidt tot meer onbegrip. Dit beïnvloedt weer het (onderlinge) vertrouwen, de communicatie in het gezin en het contact met elkaar.

Bij onze coaching kijken we samen naar wat er speelt en welke oplossingen er zijn om zo het beste resultaat te halen.

Op welke onderdelen bieden wij coaching:

 • faalangst, perfectionisme, negatief zelfbeeld, autisme,
  bewijsdrang, agressie, ADHD, schoolangst, pesten, depressiviteit
 • als vertrouwenspersoon
 • gezonde voeding
 • mentaliteit
 • weerbaarheid
 • motivatie (leerproblemen, geen zin om te bewegen)
 • hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit
 • talentontwikkeling
 • (top)sport

De kindercoaching is er al voor kinderen vanaf 6 jaar.


Situaties waar wij bij helpen:

 • als vertrouwenspersoon waardoor kinderen ons veel sneller hun verhaal/problemen
  vertellen die ze zelfs hun ouders niet (kunnen/durven) vertellen
 • veel op telefoon en computer bezig zijn
 • leerproblemen
 • te weinig sporten
 • gepest worden
 • negatief zelfbeeld
 • niet voor zichzelf durven opkomen
 • moeilijk luisteren, snel boos of agressief zijn
 • overgewicht
 • steeds moe zijn/weinig energie hebben
 • moeilijk slapen
 • concentratie problemen
 • meer ontspanning


Kindermassage

Onze kindermassage is geschikt voor kinderen met ADHD, slaapproblemen, concentratieproblemen, overgevoeligheid/hypersensitiviteit, onvoldoende zelfvertrouwen, motorische problemen, onrustige kinderen of kinderen die teveel stress hebben.


Weerbaarheidstrainingen

Met onze weerbaarheidstrainingen, coaching en door middel van sport en spel bekijken we per kind wat hij/zij nodig heeft. We zorgen voor actieve oefeningen waardoor ze spelenderwijs leren om samen te spelen, grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen. Door onze trainingen zullen ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Bewegen en spelen

Daarnaast vinden wij bewegen heel belangrijk voor kinderen. Bewegen zorgt tenslotte voor de ontwikkeling van spieren en dat kinderen minder snel ziek worden. Ze hebben zo minder kans op overgewicht. En ’s avonds? Dan vallen ze na een energieke dag moe en tevreden in slaap.